Meny Stäng

LimeArc Process AB har genomfört en riktad nyemission om 1 MSEK

  • LimeArc Process AB har genomfört en riktad nyemission vid extra bolagsstämma 2020-06-26 om totalt 1 MSEK.
  • Nya aktieägare är Hans Martin och Viktor Blomberg. Övriga ägare är grundarbolagen Carnot AB och ScanArc Technologies AB.
  • Teckningskursen är 5650 kronor per aktie. 

LimeArcs teknik innebär att man använder elgenererad plasma istället för fossila eller andra bränslen, för att bränna den kalk som används vid återvinningen av kemikalier när man tillverkar kemisk sulfatmassa. Fördelarna med LimeArcs teknologi är många. El är effektivt i högtemperaturprocesser och när man använder el som producerats klimatneutralt blir miljöpåverkan avsevärt mindre.

Jag blev mycket intresserad av LimeArc som företag när jag började inse hur stor betydelse deras teknik potentiellt har för Sveriges klimatomställning, vilket ligger mig mycket varmt om hjärtat. Att deras klimatneutrala plasmateknik har möjlighet att minska Sveriges CO2 utsläpp med hela 6 %, om den får ersätta dagens bränsleeldade mesaugnar, är fantastiskt! Detta är något jag vill bidra till så att detta blir verklighet. Sveriges tunga basindustrier måste, som vi alla vet, moderniseras med nya klimatneutrala processer. Detta kan vara en del av lösningen.”
Hans Martin, grundare och VD Senseair AB

”Vi är väldigt glada att fått med Hans Martin som investerare och som engagerad i bolaget. Hans erfarenhet och kompetens inom bland annat CO2 och miljöfrågor kommer att stärka oss ytterligare i utvecklingsarbetet. Det emissionskapital vi får in möjliggör att vi kan genomföra fas två i vår plan; laboratorietester av RISE och därefter pilottester som är sista steget innan fullskalig produktion. Roland Lundqvist, styrelseordförande och grundare i LimeArc Process AB

För mer information, kontakta:

Roland Lundqvist
LimeArc Process AB
070-631 85 29
[email protected]
www.limearcprocess.se


Fakta LimeArc Process AB: 
Konceptet LimeArc® innebär ett skifte där teknik som utvecklats i stålindustrin anpassas till skogsindustrins kemikalieåtervinning. LimeArc kan reducera Sveriges CO2-utsläpp med 6% genom negativa utsläpp med BECCS* och eliminering av bränslebehovet till massafabrikernas kalkugnar. 

*) Negativa utsläpp genom insamling och lagring av CO2 med biologiskt ursprung, Bio Energy Carbon Caption and Sequestration